Pan ddefnyddiwn y llwybrydd cnc pren, mae'n anochel na fyddwn yn dod ar draws rhywfaint o waith trafferthus, sy'n llafurus ac yn llafurus, sy'n peri pryder mawr. Mewn gwirionedd, wrth ddefnyddio allwybrydd cnc pren i wneud y math hwn o waith, mae yna rai sgiliau y gellir eu dilyn, a gall y sgiliau hyn wneud ein gwaith yn fwy effeithiol yn llwyr. Nawr, gadewch i ni ddysgu ychydig o sgiliau cyffredin gyda ni.

1. Engrafiad o batrymau plastig

Ar gyfer engrafiad patrymau plastig, gallwch chi lynu’r tâp trosglwyddo ar gefn y gwrthrych wedi’i engrafio, ac yna chwistrellu’r ochr gyda’r tâp ar y glud chwistrell hylif, ac yna ei lynu ar arwyneb y gellir ei daflu, er mwyn osgoi’r defnyddio tâp dwy ochr. Mae'n gadael arwyneb sy'n anodd ei lanhau.

2. Gosod cerfluniau siâp afreolaidd

Ar gyfer y gwrthrychau cerfiedig hynny sydd â siapiau afreolaidd, ymddengys eu bod wedi'u gosod yn dynn ar yr wyneb, a byddant yn ysgwyd yn ôl ac ymlaen pan fyddant yn destun pwysau ar i lawr. Ar yr adeg hon, gallwch geisio rhoi rhywfaint o wastraff o dan y gwrthrych i gynyddu ffrithiant. Y llall yw cadw'r deunydd pacio sy'n dod gyda'r eitem. Er bod y gwrthrych wedi'i siapio'n afreolaidd, gall y deunydd pacio y mae'n ei gario fod yn rheolaidd iawn ac yn hawdd ei osod. Ychwanegwch strap bach i wneud gwrthrych siâp afreolaidd. Hawdd bod yn sefydlog.

3. Trwsio'r gwrthrych cerfiedig

Gan fod peiriannau engrafiad gwaith coed yn aml yn cynnwys gefail neu chucks amlswyddogaethol, a'u bod wedi'u gwneud o haearn, mae'n hawdd achosi niwed i'r gwrthrych wedi'i engrafio neu ei wneud yn llithro i ffwrdd yn ystod y broses engrafiad, felly dewiswch rai capiau rwber neu diwbiau rwber ar gyfer The bydd gosod y gwrthrych wedi'i engrafio yn datrys y math hwn o broblem ddifrod i raddau.


Amser post: Ebrill-08-2021