llwybrydd cnc pren yn fath o beiriannau gwaith coed a ddefnyddir yn aml iawn, ac weithiau mae angen iddo redeg yn barhaus am sawl diwrnod. Yn y tymor hir, ni waeth pa mor dda yw'r ansawdd, mae'n anochel y bydd ganddo fethiannau amrywiol. Isod, byddwn yn cyflwyno sawl nam cyffredin ollwybrydd cnc prens, er mwyn eich helpu i'w datrys yn gyflymach ac yn well.

1. Mae'r modur gwerthyd yn boeth. Datrysiad: Gwiriwch a yw'r pwmp dŵr yn gweithio ac a yw'r dŵr sy'n cylchredeg yn is na'r lefel hylif safonol.

2. Mae sain y modur gwerthyd yn annormal. Datrysiad: Gwiriwch a yw'r modur wedi'i orlwytho; gwiriwch a oes nam yn y modur, a'i atgyweirio neu ei ailosod os oes unrhyw beth.

3. Mae'r modur gwerthyd yn wan. Datrysiad: Gwiriwch a yw'r llinell fodur yn brin o gam ac a yw'r llinell gebl yn fyr-gylchedig.

4. Mae'r modur gwerthyd yn cael ei wrthdroi. Datrysiad: Gwiriwch a yw'r llinell modur yn brin o gam ac a yw'r derfynell allbwn UVW wedi'i ddrysu.


Amser post: Ebrill-01-2021